Välkommen till Svenska Plotthundklubbens officiella hemsida

Svenska Plotthundklubben bildades den tredje februari 2006 och arbetar för att utveckla rasens egenskaper som rovvilt- och vildsvinsspecialist samt sprida information om dess bakgrund, utveckling och var den är idag. 

_____________________________________________________________________________

 Svenska Plotthundklubben på youtube 

Svenska plotthundklubben finns nu på youtube, länken hittar ni i kolumnen till höger

Första publiceringen är ett filmat föredrag om det nya jaktprovet på björn som ordförande Johan Öhman höll på Svenska Älghundsklubbens årsstämma i Umeå 2017-04-22. 

_____________________________________________________________________________

 Harry (Arro) fick BIR och CK på utställning Elmia 2017-05-25 

Harry Arro

_____________________________________________________________________________

Svenska Plotthundklubben på Elmia Game Fair

Elmia

Plotthundklubben kommer att finnas på Elmia Game Fair 25-27 maj 2017 i SSDVs monter D05:06

Plotthundklubben söker medhjälpare / avlösare till montern alla dagar.
 

Kan du ställa upp kontakta Plotthundklubbens representant Dennie Walldén på 070-544 15 10

 

/Styrelsen 

 

_____________________________________________________________________________

Svenska Plotthundklubben på JRF Jakt- och Fiskemässa i Ramsele 20 maj 2017


Svenska Plotthundklubben kommer finnas representerade på JRF's mässa i Ramsele, Västernorrland.

Ramsele 2017

_____________________________________________________________________________

Årsmöte 2017

Svenska Plotthundklubben bjuder in till årsmöte.

Datum: lördagen den 1 april 2017

Tid: kl 11.00

Plats: Södra Tunas klubblokal, Drabantgatan 2A, 784 63 Borlänge

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 14 dagar före mötet. Förslag till dagordning finns i klubbens stadgar -> HÄR <-

Kom ihåg att betala medlemsavgiften.

Varmt välkomna!

_____________________________________________________________________________

 Äntligen jaktprov på frilevande björn!

Efter många års arbete kan Plotthundsklubben äntligen meddela att det nu är klart.

Nu kan samtliga hundraser och korsningshundar med tävlingslicens starta sin hund officiella jaktprov på frilevande björn.

Provet bygger helt och hållet på modern teknik med både kamera och gps på hunden. Det som skiljer sig mest från tidigare jaktprov är att jaktprovet bedöms i efterhand och utförs helt utan domare i skogen.

Kortfattat så anmäler man sin hund till jaktprov minst 14 dagar innan släpp.  Dagen man tänker släppa sin hund i ett björnspår så skickar man ett SMS till provledaren. Efter genomför jaktprov skickar man in sitt jaktprovsprotokoll med GPS-fil och minneskort från hundkamera. Dessa granskas sen av tre domare i provgruppen som och prissätts efter hundens prestation. Under våren 2017 kommer vi inom klubben utbilda fler domare.

Under två år har vi inofficiellt testat ett 10-tal hundar där tre olika raser varit representerade; Plotthund, Finnstövare och Jämthund. Eftersom en bra björnhund ska göra samma sak vid björnkontakt så bedömer vi att deras arbeten går att bedöma utifrån samma mall.

SKK har varit delaktig under hela processen med utformning av upplägg och föremål för bedömning.   Nu efter årsskiftet kommer jaktprovet att stambokföras av kennelklubben. Provet är nu hos SKK för att redigeras och kommer senare att finns tillgängligt på både SKK och Plotthundklubbens hemsida.

Om man jämför de olika konstlade björntesterna som finns idag med detta prov så är den stora skillnaden att man här verkligen testar alla moment som en björnhund måste klara av för att det ska fungera i skogen. Jag skriver själv under på att en hund som presterar en 1:a på Plotthundklubbens björnprov är en fungerande björnhund i skogen.

De hundar som under 2016 genomfört viltspårprov på björndel och startat på inofficiella löshundsprov i Plotthundsklubbens regi har deltagit i utlottning av ett Supra halsband från Tracker. Vinnaren är Jonathan Lindkvist Sveg. Stort Grattis!


 Ordförande Plotthundklubben Johan Öhman 

 Jonathan Lindkvist med Rex Mae 1

_____________________________________________________________________________

 Den första viltspårschampionen på björndel blev plotthunden Harry (Arro)

Nu har det första championatet kommit som visar att svenskfödde plotthunden Harry (Arro) AS24881/2014 efter Speja of Barking Hill AS23420/2013 och Rasmus Boströms Blaser AS44386/2013 är den första hund som klarat ett viltspårschampionat med björndel.

Ägare och uppfödare Dennie Walldén Hedesunda, 070-544 15 10

Referens: Björn Eek SKK, angående dispens björndel 

Viltspårschampion 2016


Plotthundklubben har dispens att använda björndel i samband med viltspårsprov, under förutsättning att det finns CITES-intyg för björndelen. Provet är öppet för alla raser. 

Läs mer om viltspårproven ->HÄR<-


_____________________________________________________________________________

Anmälningsblankett till provsäsongen för björnhundar ligger nu uppe under jaktprov - löshundsprov björn, resp. jaktprov - viltspårprov med björndel

Gå jaktprov (löshunds- eller viltspårprov) på björn under 2016 och delta i utlottningen av ett Tracker G1000-halsband!

Dutch Tracker

____________________________________________________________________________

  Efterlysning domare

 _____________________________________________________________________________

Reducerad medlemsavgift för valpköpare

Uppfödare och medelmmar kan nu betala 1 års medelmskap till valpköpare till ett reducerat pris av 50 kr!

_____________________________________________________________________________

Medlemskap för 2016!

Du kommer väl ihåg att förnya ditt medlemskap i klubben, läs mer ->

_____________________________________________________________________________

SKK-registrerade plotthundar

På SKKs hemsida, under hunddata kan du hitta registrerade plotthundar. När du kommit in på sidan, söker du på hundras "plott". Till SKKs hundata ->

 

 

Följ oss i sociala medier

facebook logo2


youtube logo2

Senast uppdaterat

170615, Svenska Plotthundklubbens youtubekanal lanseras.

170609, Ny anmälningsblankett för jaktprov på björn och plotthunden Harry (Arro) utställningsmeriterad

170515, Årsmötesprotokoll samt mässinfo upplagt

170330, Protokoll styrelsemöte 

170213, Protokoll styrelsemöte samt stadgar upplagda under klubbsektionen

170202, Jaktprovssidan uppdaterad

170201, Äntligen jaktprov på frilevande björn!

161111, Protokoll styrelsemöte

160829, Sverige har fått sin första viltspårschampion på björndel.

160621, Träffa oss på Jämtland Game Fair och lyssna på föredrag om jaktprov på frilevande björn.

160618, Kontaktuppgifter till våra viltspårdomare upplagda

160510, Anmälan till viltspårprov med björndel och efterlysning av viltspårdomare

160505, Anmälan till jaktprov på frilevande björn ligger nu uppe

160505, Nytt pressmeddelande om viltspårprov med björndel 

160505, Protokoll styrelsemöte

160422, Nytt pressmeddelande om löshundsprov på björn

160415, Protokoll årsmöte 160319

160202, Inbjudan årsmöte (1:a sidan)

160126, Protokoll styrelsemöte

 

 

 

Film: Björn skjuten på ståndskall

Film: Gångstånd

Besök vårt fotoalbum

AlbumNy

© 2012, Svenska Plotthundklubben, kontakta webmaster